Hỏi & đáp
Số lượt truy cập:
 

Kết quả nghiên cứu

  Trong những năm qua, Liên hiệp hội Thái Bình đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền; chủ động đề xuất, phối hợp và tổ chức các hoạt động nhằm phát huy vai trò của đội ngũ trí thức  như:  mở 13.423 lớp tập huấn, hội thảo cho 846.000 lượt người. Xây dựng 214 mô hình sản xuất, 185 câu lạc bộ với 17.720 hộ nông dân tham gia và tổ chức cho trên 97.000 lượt hội viên, nông dân tham quan, trao đổi, học tập kinh nghiệm; triển khai thực hiện 738 dự án, đề tài, bao gồm: 38 dự án nước ngoài tài trợ, 127 đề tài cấp trung ương, 174 đề tài cấp tỉnh, 499 đề tài cấp cơ sở. 

Là cơ quan thường trực tổ chức Hội thi Sáng tạo Khoa học - Công nghệ và Kỹ thuật Thái Bình; Qua 8 lần tổ chức,  đã có hàng ngàn giải pháp tham gia dự thi, có 105 giải pháp, công trình, đề tài đoạt giải (Trong đó có 02 giải đặc biệt, 15 giải nhất, 20 giải nhì, 31 giải ba, 37 giải khuyến khích; lựa chọn 17 công trình tham dự Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc và Giải thưởng Sáng tạo Khoa hoc - Công nghệ Việt Nam; Kết quả, có 11 công trình đoạt giải thưởng quốc gia, 02 công trình đoạt Huy chương Vàng Triển lãm Khoa học công nghệ quốc tế tại Hàn Quốc, Malayxia), có 6.750 sáng kiến, cải tiến được ứng dụng vào thực tiễn sản xuất, còn nhiều công trình, đề tài, giải pháp có ý nghĩa xã hội, kinh tế cao của đội ngũ trí thức, khoa học - công nghệ và người lao động Thái Bình đã và đang được áp dụng vào sản xuất và đời sống, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tình phát triển. 

Bên cạnh đó, Liên hiệp Hội Thái Bình còn tổ chức nhiều hoạt động mang tính khoa học khác tiêu biểu như sau: Liên hiệp hội tổ chức thành công Hội nghị Đại biểu trí thức (1năm/lần); Hội thi Sáng tạo Khoa học - Công nghệ và Kỹ thuật Thái Bình (2 năm/lần); Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng (2 năm/lần); Hội thảo Sáng tạo KHCN Việt Nam với sự nghiệp CNH, HĐH và xây dựng nông thôn mới; Hội nghị Đại biểu trí thức tham gia đóng góp ý kiến với Thường trực HĐND tỉnh về xây dựng nông thôn mới; mở các lớp tập huấn hướng dẫn quy trình, kỹ thuật ủ phân vi sinh từ rơm, rạ sau thu hoạch…

Bản quyền thuộc LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THÁI BÌNH
Địa chỉ: Số 9 Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình. Điện thoại: 02273.840.223 Email: