Hỏi & đáp
Số lượt truy cập:
 

Thành tựu

          

    1. Công tác xây dựng phát triển tổ chức: Đến nay, Liên hiệp hội Thái Bình đã tập hợp đư­ợc 25 hội thành viên, đơn vị trực thuộc với 156.390 hội viên ở các hội thành viên hoạt động trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh , quốc phòng...... trong đó có 15 ngư­ời có trình độ GS, tiến sỹ, 227 thạc sỹ; 668 BSCKI, II, 8.493 ngư­ời có trình độ đại học; 6044 ngư­ời có trình độ cao đẳng...

    2. Công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức: Liên hiệp Hội và các Hội thành viên đã chủ trì và phối hợp mở 13.423 lớp tập huấn, hội thảo cho 846.000 lư­ợt ngư­ời. Xây dựng 214 mô hình sản xuất, 185 câu lạc bộ với 17.720 hộ nông dân tham gia và tổ chức cho trên 97.000 l­ượt hội viên, nông dân tham quan, trao đổi, học tập kinh nghiệm;

    3. Công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ: Bằng nhiều nguồn kinh phí khác nhau, Liên hiệp hội và các hội thành viên đã huy động và triển khai thực hiện 738 dự án, đề tài, bao gồm: 38 dự án nư­ớc ngoài tài trợ, 127 đề tài cấp trung ư­ơng, 174 đề tài cấp tỉnh, 499 đề tài cấp cơ sở... Hiện Liên hiệp hội và Trung tâm Tư vấn đang thực hiện 03 dự án nước ngoài tài trợ, góp phần đẩy mạnh hoạt động khoa học, công nghệ trên địa bàn tỉnh. 

     4. Công tác phát huy tiềm năng trí tuệ và năng lực sáng tạo của đội ngũ trí thức: Thực hiện quyết định của UBND tỉnh v/v tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật. Qua 4 kỳ tổ chức hội thi, đã có hàng nghìn đơn vị, cá nhân ở các cấp, các ngành trong tỉnh tham gia dự thi. Hội đồng giám khảo đã chấm điểm và công nhận 105 giải pháp, công trình, đề tài đoạt giải (năm 2005, năm 2007, năm 2009, 2011). Trong đó có 02 giải đặc biệt, 15 giải nhất, 20 giải nhì, 31 giải ba, 37 giải khuyến khích. Ban Tổ chức đã lựa chọn 17 công trình tham dự Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc và Giải thư­ởng Sáng tạo Khoa học- Công nghệ Việt nam; Kết quả 11 công trình đó đoạt giải th­­ư­ởng quốc gia, 02 công trình đoạt Huy chư­ơng Vàng Triển lãm Khoa học công nghệ quốc tế tại Hàn Quốc, Malayxia, và còn nhiều công trình, đề tài, giải pháp có ý nghĩa xã hội, kinh tế cao của đội ngũ trí thức, khoa học - công nghệ  và người lao động Thái Bình đã và đang được áp dụng vào sản xuất và đời sống.           

         H­­­ưởng ứng Phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và Hội thi Sáng tạo Khoa học - Công nghệ và Kỹ thuật do Liên hiệp Hội chủ trì, qua 5 năm phát động, đã có trên 6.750 sáng kiến, cải tiến đư­ợc ứng dụng vào thực tiễn sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển.

     5. Công tác động viên trí thức: Được sự đồng ý của Thường trực Tỉnh ủy, hàng năm Liên hiệp hội đã tổ chức hội nghị để lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, các sở, ban, ngành nghe ý kiến đóng góp của trí thức và chúc mừng các tân tiến sỹ, thạc sỹ, từ đó tạo nên phong trào không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn trong đội ngũ trí thức, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ trí thức Thái Bình.

             Với những thành tích đạt đ­­ược trong những năm qua, hệ thống các hội thành viên và đội ngũ trí thức Thái Bình đã được Liên hiệp hội KH&KT Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động VN, TW Đoàn TNCSHCM, Bộ KH&CN, Ban Tuyên giáo TW, Bộ NN&PTNT, UBND tỉnh tặng tập thể và cá nhân: 59 Huy chư­­ơng, 35 Kỷ niệm ch­­ương, 06 Cờ Thi đua, 03 danh hiệu Chiến sỹ Thi đua toàn ngành TW, 106 Bằng khen cho tập thể và 221 Bằng khen cho cá nhân, 51 Giấy khen cho tập thể và 176 giấy khen cho cá nhân…

            Riêng Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Thái Bình đã được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho tập thể và 1 cá nhân (năm 2009); UBND tỉnh 3 lần tặng Bằng khen tập thể và 04 lần tặng Bằng khen cho cá nhân; Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ 5 lần tặng Bằng khen tập thể và 06 Bằng khen cho cá nhân, 3 lần tặng cờ thi đua cho tập thể. Chi bộ cơ quan văn phòng Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thái Bình liên tục nhiều năm liền được tổ chức Đảng cấp trên công nhận Tổ chức cơ sở Đảng đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh và tặng Bằng khen, nhiều cán bộ trong đơn vị được công nhận Chiến sỹ thi đua và được tặng thưởng Bằng khen, giấy khen các cấp...

 

 

 

 

Bản quyền thuộc LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THÁI BÌNH
Địa chỉ: Số 9 Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình. Điện thoại: 02273.840.223 Email: