Hỏi & đáp
Số lượt truy cập:
 

Tiêu điểm
THÔNG TƯ 27/2018/TT-BTC v/v Quy định chế độ tài chính cho hoạt động tổ chức Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam, Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng

    http://vbpl.vn/botaichinh/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=128840
/CuteUpload/TinTuc/File/VanBanGoc_TT27.2018.BTC.PDF
Tác giả : http://vbpl.vn/botaichinh/Pages/vbpq-van-ban-goc.a
 
Bản quyền thuộc LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THÁI BÌNH
Địa chỉ: Số 9 Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình. Điện thoại: 02273.840.223 Email: