Hỏi & đáp
Số lượt truy cập:
 

Tiêu điểm
Công văn số 1588/SNNPTNT-TTBVTV ngày 23/8/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn v/v phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, trừ sâu bệnh bảo vệ lúa Mùa 2021.

    Công văn số 1588/SNNPTNT-TTBVTV ngày 23/8/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn v/v phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, trừ sâu bệnh bảo vệ lúa Mùa 2021.

Công văn số 1588/SNNPTNT-TTBVTV ngày 23/8/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn v/v phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, trừ sâu bệnh bảo vệ lúa Mùa 2021.


Công điện khẩn số 07-CĐ/TU ngày 20/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phòng, trừ sâu đục thân 2 chấm, sâu cuốn lá nhỏ và các đối tượng sâu, bệnh hại khác, bảo vệ lúa vụ Mùa năm 2021.

Tác giả : Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 
Bản quyền thuộc LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THÁI BÌNH
Địa chỉ: Số 9 Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình. Điện thoại: 02273.840.223 Email: