Hỏi & đáp
Số lượt truy cập:
 

Tin hoạt động LHH
Liên hiệp Hội Thái Bình tổ chức Hội thảo tư vấn, phản biện :“ Phương án phát triển cụm công nghiệp tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021 – 2030”.

    Sáng ngày 11/11/2020, Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh tổ chức Hội thảo tư vấn, phản biện :“ Phương án phát triển cụm công nghiệp tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021 – 2030” do đồng chí Bùi Quang Hộ - Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội và đồng chí Trần Huy Quân – Giám đốc Sở Công thương chủ trì hội nghị. 

Đồng chí Bùi Quang Hộ - Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội chủ trì hội nghị


Theo Quyết định số 3946/QĐ-UBND  ngày 26/12/2016 của UBND tỉnh v/v phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển các khu, cụm công nghiệp tỉnh Thái Bình đến năm 2020, toàn tỉnh có 50 CCN với tổng diện tích là 2.578,6 ha. Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh có 44 CCN được thành lập với tổng diện tích 2.253,6 ha, trong đó 41 CCN đã quy hoạch chi tiết với tổng diện tích là 1.729,1 ha.

Tại hội nghị, các chuyên gia cùng các sở, ban, ngành đã đưa ra các ý kiến đóng góp trên 2 phương án đề xuất:

Phương án 1: Bỏ khỏi quy hoạch một số cụm công nghiệp, giữ nguyên các CCN hiện có và mở rộng một số CCN. Phương án này tập trung đầu tư hạ tầng các CCN hiện có để thu hút đầu tư, tăng tỷ lệ lấp đầy CCN.

Phương án 2: Bỏ khỏi quy hoạch một số CCN không có vị trí thuận lợi, điều chỉnh một số CCN và bổ sung một số cụm mới.


Các chuyên gia và sở, ban, ngành tham gia phản biện phương án phát triển CCN trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021 - 2030


Theo nhận xét của Hội đồng phản biện: phát triển các cụm công nghiệp nhằm đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đưa Thái Bình cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, quy mô phát triển phù hợp với từng giai đoạn nhằm định hướng quỹ đất, đáp ứng nhu cầu mở rộng mặt bằng sản xuất công nghiệp, thu hút đầu tư, khoa học công nghệ, giải quyết việc làm và bảo bệ môi trường, bắn sản xuất với thị trường, vùng nguyên liệu. Nâng cao hiệu quả hoạt động của cụm công nghiệp, đưa tỷ lệ đóng góp vào tổng giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh dự kiến đạt 25% vào năm 2025 và đạt khoảng 30% vào năm  2030; tỷ lệ kim ngạch xuất khẩu hàng công nghiệp của các CCN đạt khoảng 15% vào năm 2025 và trên 20% vào năm 2030 so với tổng kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh, phấn đấu đến năm 2030 giải quyết việc làm cho khoảng 10 vạn lao động.

Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các chuyên gia, các sở, ban, ngành, Liên hiệp Hội và Sở Công thương – đơn vị chủ trì  :“ Phương án phát triển cụm công nghiệp tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021 – 2030” sẽ rà soát, chỉnh sửa, bổ sung các ý kiến tham gia và hoàn thiện báo cáo trình UBND tỉnh. 

Tác giả : Ban thông tin
 
Bản quyền thuộc LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THÁI BÌNH
Địa chỉ: Số 9 Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình. Điện thoại: 02273.840.223 Email: