Hỏi & đáp
Số lượt truy cập:
 

Tin hoạt động LHH
Thái Bình: Liên hiệp Hội có 2 đại biểu ứng cử Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026

    Sáng ngày 02/3/2021, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri về việc giới thiệu nhân sự ứng cử tham gia Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đây là bước 2 trong quy trình giới thiệu đại biểu ứng cử của Liên hiệp Hội.

Về cơ cấu, Liên hiệp Hội đã giới thiệu 2 đại biểu tham gia ứng cử gồm 01 lãnh đạo cơ quan là đồng chí Nguyễn Ngọc Dư – Chủ tịch Liên hiệp Hội, 01 lãnh đạo cấp phòng là đồng chí Lê Thị Công Làm – Phó Chánh Văn phòng Liên hiệp Hội. Cả 2 đại biểu tham gia ứng cử đều đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn, có bản lĩnh chính trị vững vàng; có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; đáp ứng về trình độ văn hóa, chuyên môn, đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác, có điều kiện tham gia Hội đồng nhân dân.

Hội nghị đã tiến hành biểu quyết lấy ý kiến cử tri giới thiệu 02 đồng chí ứng cử. Kết quả 100% cử tri cơ quan Liên hiệp Hội nhất trí với danh sách ứng cử được giới thiệu.Đồng chí Nguyễn Ngọc Dư - Chủ tịch Liên hiệp Hội phát biểu tại Hội nghị


Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt cho những người ứng cử, đồng chí Nguyễn Ngọc Dư đã bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đối với sự quan tâm, tín nhiệm của cơ quan Liên hiệp Hội tới các đồng chí được ứng cử tham gia Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Dự kiến, bước 3 của việc lấy ý kiến giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ được triển khai tại Hội nghị Ban Chấp hành Liên hiệp Hội trong tuần đầu của tháng 3 năm 2021.

Tác giả : Ban Thông tin
 
Bản quyền thuộc LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THÁI BÌNH
Địa chỉ: Số 9 Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình. Điện thoại: 02273.840.223 Email: