Hỏi & đáp
Số lượt truy cập:
 

Tin hoạt động LHH
Thái Bình: Thống nhất kết quả dự kiến giải Hội thi Sáng tạo lần thứ IX

    Thực hiện Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Khoa học – Công nghệ và Kỹ thuật tỉnh Thái Bình lần thứ IX, năm 2020-2021 (Hội thi), Kế hoạch tổ chức triển khai Hội thi; căn cứ kết quả chấm điểm, dự kiến giải của Ban Giám khảo các lĩnh vực, kết quả làm việc của đoàn kiểm tra các giải pháp dự kiến đoạt giải, chiều ngày 13/9/2021, Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo và các cơ quan đồng tổ chức Hội thi đã tổ chức họp để thống nhất kết quả chấm điểm, xếp hạng giải pháp dự thi. Ông Nguyễn Ngọc Dư - Chủ tịch Liên hiệp Hội, Phó Ban Tổ chức Hội thi, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo chủ trì Hội nghị.


Toàn cảnh Hội nghị

Đến nay, trải qua 4 vòng chấm điểm, từ 284 công trình, giải pháp tham gia dự thi ở tất cả các lĩnh vực của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn tỉnh, Ban Tổ chức đã chấm điểm, thẩm tra và thống nhất xếp loại 60 giải pháp dự kiến đoạt giải.Đ/c Nguyễn Ngọc Dư - Chủ tịch Liên hiệp Hội, Phó Ban Tổ chức Hội thi, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo chủ trì Hội nghị


Tại cuộc họp, các thành phần tham gia đã đóng góp ý kiến, hầu hết đều thống nhất với kết quả dự kiến giải do Ban Thư ký tổng hợp, tuy nhiên vẫn còn ý kiến đề nghị điều chỉnh giải của một giải pháp cho phù hợp. Ban Tổ chức sẽ căn cứ vào các ý kiến tham gia để điều chỉnh giải, kết quả chấm điểm, xếp giải sẽ được gửi xin ý kiến các sở, ngành, đơn vị, cá nhân có liên quan và công bố rộng rãi trên website vustathaibinh.org.vn cũng như các cơ quan đồng tổ chức Hội thi. Thời gian nhận ý kiến phản hồi từ các sở, ban, ngành, các tổ chức, cá nhân là 15 ngày, kể từ ngày công bố trên website và gửi văn bản.   

Nếu có ý kiến phản hồi khác nhau, Thường trực Ban Tổ chức Hội thi sẽ tổ chức họp với giám khảo chấm lĩnh vực của giải pháp đó giải quyết và quyết định. Ý kiến quyết định của Ban Tổ chức Hội thi là ý kiến quyết định cuối cùng.

Dự kiến Lễ trao giải Hội thi sẽ được diễn ra trong quý IV.Đ/c Bùi Quang Hộ - Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội phát biểu tại Hội nghịĐ/c Hoàng Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội phát biểu tại Hội nghị
Các ý kiến tham gia đóng góp tại Hội nghị
Tác giả : Ban thông tin
 
Bản quyền thuộc LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THÁI BÌNH
Địa chỉ: Số 9 Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình. Điện thoại: 02273.840.223 Email: