Hỏi & đáp
Số lượt truy cập:
 

Tin hoạt động LHH
Thái Bình: Liên hiệp Hội tổ chức đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở kết quả thực hiện Đề tài

    Chiều ngày 30/11, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở kết quả thực hiện Đề tài: “Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao năng lực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thái Bình góp phần phát triển kinh tế, xã hội và xây dựng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam”. Tham dự Hội thảo có cơ quan chủ trì thực hiện Đề tài, nhóm nghiên cứu; các thành viên Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở và ông Lê Hồng Sơn – Chủ tịch Hội đồng chủ trì Hội thảo.
Đồng chí Lê Hồng Sơn – Chủ tịch Hội đồng chủ trì Hội thảo


Đề tài: “Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao năng lực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thái Bình góp phần phát triển kinh tế, xã hội và xây dựng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam” có mục tiêu làm phong phú thêm cơ sở khoa học và thực tiễn về phát triển Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, đóng góp các luận cứ khoa học trong việc đề xuất nhiệm vụ, giải pháp nâng cao năng lực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thái Bình góp phần phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Kết quả nghiên cứu đề tài đã nêu ra được 3 nội dung

Nội dung 1: Nâng cao chất lượng hoạt động Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật – Những vấn đề lý luận và thực tiễn.

Nội dung 2: Thực trạng Liên hiệp Hội và nhận thức của các tổ chức, cá nhân về hoạt động của Liên hiệp Hội Thái Bình.

Nội dung 3: Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp Hội và các hội thành viên.

Tại Hội thảo, đồng chí Lê Hồng Sơn – Chủ tịch Hội đồng đã chủ trì thực hiện các bước bầu Thư ký khoa học và bầu Ban Kiểm phiếu của Hội đồng. Quy trình bầu cử được diễn ra công khai, minh bạch với 100% số phiếu bầu ông Phạm Văn Tiên – Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị giữ chức vụ Thư ký khoa học kiêm Trưởng Ban Kiểm phiếu; bà Lưu Thị Chỉ - Chủ tịch Hiệp hội Gia cầm và Trang trại nông nghiệp và Nguyễn Thị Nhi – Trưởng Phòng đoàn thể và các Hội quần chúng Ban Dân vận Tỉnh uỷ giữ chức vụ thành viên Hội đồng.
Đồng chí Hoàng Thị Thu Hiền – Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Đề tài


Sau khi đồng chí Hoàng Thị Thu Hiền – Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thái Bình báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đề tài, các thành viên Hội đồng đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến với nội dung: Đề tài được trình bày rất khoa học, đầy đủ các phần mục, bố cục chuẩn theo Thông tư 33/2014/TT-BKHCN, báo cáo có giá trị khoa học và thực tiễn, bám sát vào thuyết minh ban đầu, là đề tài cần thiết được triển khai góp phần cho sự phát triển của tỉnh. Tuy nhiên, Đề tài cần nêu chi tiết hơn về vai trò, vị trí của Liên hiệp Hội Việt Nam và Liên hiệp Hội Thái Bình; mục 1.2 cần viết ngắn gọn, tránh rườm rà; sửa tên đầu mục 1.2.1 cho phù hợp; còn nhiều lỗi chính tả cần rà soát lại; cần phân tích rõ hơn kết quả phiếu điều tra và báo cáo tóm tắt.


Các thành viên Hội đồng tham gia đóng góp ý kiến tại Hội thảo
Đồng chí Nguyễn Ngọc Dư – Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT tiếp thu các ý kiến đóng góp tại Hội thảo


Phát biểu kết luận Hội thảo, đồng chí Lê Hồng Sơn – Chủ tịch Hội đồng đánh giá cao tinh thần làm việc khách quan, ý kiến của các thành phần tham dự, đồng thời đề nghị Liên hiệp Hội tiếp thu ý kiến đóng góp của Hội đồng chỉnh sửa hoàn thiện Đề tài.

Tác giả : Ban thông tin
 
Bản quyền thuộc LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THÁI BÌNH
Địa chỉ: Số 9 Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình. Điện thoại: 02273.840.223 Email: