Hỏi & đáp
Số lượt truy cập:
 

Tin hoạt động LHH
Liên hiệp Hội Thái Bình bảo vệ thành công Đề tài cấp Bộ tại Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

    Sáng ngày 07/12, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện Đề tài: “Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao năng lực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thái Bình góp phần phát triển kinh tế, xã hội và xây dựng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam” do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thái Bình là đơn vị thực hiện Đề tài. Tham dự Hội nghị có ông Lê Duy Tiến – Trưởng Ban Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, ông Nguyễn Ngọc Dư – Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thái Bình, Uỷ viên Hội đồng phản biện và các thành viên tham gia thực hiện Đề tài.

Hội đồng nghiệm thu Đề tài cấp Bộ 

Tại Hội nghị, bà Hoàng Thị Thu Hiền – Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thái Bình đã trình bày tóm tắt nội dung Đề tài. Đề tài: “Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao năng lực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thái Bình góp phần phát triển kinh tế, xã hội và xây dựng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam” được thực hiện năm 2021, có mục tiêu làm phong phú thêm cơ sở khoa học và thực tiễn về phát triển Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, đóng góp các luận cứ khoa học trong việc đề xuất nhiệm vụ, giải pháp nâng cao năng lực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thái Bình góp phần phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.


Sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện Đề tài, các Uỷ viên Hội đồng đã thảo luận và tham gia đóng góp ý kiến: Các kết quả nghiên cứu của đề tài có cơ sở khoa học và đảm bảo tính trung thực; có trong thực tiễn cao; báo cáo tổng hợp đã hoàn thiện; số lượng, chất lượng các loại sản phẩm đáp ứng tốt các yêu cầu. Tuy nhiên, nhóm tác giả thực hiện Đề tài cần chỉnh sửa những lỗi văn bản, thuật ngữ cho phù hợp; điều chỉnh một số nội dung cho phù hợp hơn; bổ sung một số giải pháp về đề xuất với Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh và Liên hiệp các Hội Khoa học Việt Nam.Đ/c Lê Duy Tiến – Trưởng Ban Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phát biểu tại Hội nghịĐ/c Nguyễn Ngọc Dư - Chủ tịch Liên hiệp Hội Thái Bình, Chủ nhiệm Đề tài tiếp thu các ý kiến đóng góp của Hội đồng


Kết quả, đề tài do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thái Bình thực hiện có 7/7 phiếu hợp lệ tổng số thành viên của Hội đồng đánh giá Đề tài ở mức “khá”.

Như vậy, với kết quả trên cho thấy Hội đồng đã đánh giá cao về kết quả nghiên cứu của Đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao năng lực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thái Bình góp phần phát triển kinh tế, xã hội và xây dựng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam” do ông Nguyễn Ngọc Dư làm Chủ nhiệm. Hội đồng cũng yêu cầu Ban Chủ nhiệm nhanh chóng tiếp thu, chỉnh sử theo ý kiến đóng góp để đăng ký nghiệm thu cấp Bộ.


Tác giả : Ban thông tin
 
Bản quyền thuộc LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THÁI BÌNH
Địa chỉ: Số 9 Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình. Điện thoại: 02273.840.223 Email: