Hỏi & đáp
Số lượt truy cập:
 

Tin hoạt động LHH
Thái Bình: Liên hiệp Hội tuyên truyền nâng cao nhận thức về ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất và kinh doanh nông sản theo chuỗi

    Sáng ngày 22/4/2022, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức về ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất và kinh doanh nông sản theo chuỗi cho hơn 100 hội viên, nông dân xã Trung An, huyện Vũ Thư. Tham dự Hội nghị có TS. Bùi Quang Hộ - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, Liên hiệp Hội đã phổ biến các chủ trương, chính sách của tỉnh nhằm khuyến khích, hỗ trợ nông dân tham gia liên kết phát triển sản xuất, tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và kinh doanh nông sản theo chuỗi, đồng thời cung cấp các kiến thức giúp nâng cao năng lực cho các hội viên nông dân về tổ chức sản xuất, kinh doanh nhằm duy trì và phát triển sản xuất bền vững, giúp các hội viên và nông dân áp dụng tốt kiến thức của lớp tập huấn vào sản xuất, kinh doanh nông sản, nâng cao thu nhập cho hộ gia đình hội viên, nông dân.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh là cầu nối giữa ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và kinh doanh các sản phẩm nông sản, đồng thời đóng góp thiết thực, thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế của địa phương cũng như của tỉnh.

Tác giả : Ban thông tin
 
Bản quyền thuộc LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THÁI BÌNH
Địa chỉ: Số 9 Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình. Điện thoại: 02273.840.223 Email: