Hỏi & đáp
Số lượt truy cập:
 

Tin hoạt động LHH
Hội thảo tư vấn, phản biện về cơ chế, chính sách hỗ trợ các hoạt động phát triển khoa học, công nghệ

    Sáng ngày 7/6, Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh tổ chức hội thảo tư vấn, phản biện quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ các hoạt động phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2022 - 2025.
Toàn cảnh Hội thảo

 

Các đại biểu tập trung thảo luận, tư vấn và phản biện về một số nội dung như: hỗ trợ hoạt động phát triển thị trường khoa học và công nghệ; hỗ trợ ươm tạo phát triển doanh nghiệp khoa học công nghệ; hoạt động khởi nghiệp sáng tạo; hỗ trợ tư vấn sở hữu trí tuệ, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ...Đ/c Nguyễn Ngọc Dư - Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh phát biểu tại Hội thảoĐ/c Bùi Quang Hộ - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh phát biểu tại Hội thảoĐ/c Hoàng Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh phát biểu tại Hội thảo

 

Buổi hội thảo nhằm góp phần nâng cao tính pháp lý của các văn bản quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ các hoạt động phát triển khoa học, công nghệ, phân tích sâu hơn những tồn tại, hạn chế trong lĩnh vực này trên cơ sở đó đưa ra hướng khắc phục, quy định hỗ trợ phù hợp nhằm bảo đảm tính khả thi khi triển khai văn bản. Đồng thời, giúp cơ quan soạn thảo văn bản tiếp nhận những ý kiến đóng góp và hoàn thiện văn bản có chất lượng cao để báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh. Qua chương trình hội thảo cũng nhằm góp phần khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh nghiên cứu khoa học tiếp nhận chuyển giao ứng dụng những tiến bộ kỹ thuật công nghệ, thiết bị mới có hiệu quả vào sản xuất kinh doanh; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao trình độ công nghệ, đẩy mạnh hoạt động đổi mới sáng tạo ở các doanh nghiệp, khuyến khích hoạt động khởi nghiệp, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ.  

Các Chuyên gia phản biện tại Hội thảo

 

 


Tác giả : Ban thông tin
 
Bản quyền thuộc LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THÁI BÌNH
Địa chỉ: Số 9 Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình. Điện thoại: 02273.840.223 Email: