Hỏi & đáp
Số lượt truy cập:
 

Tập hợp, đoàn kết và phát huy đội ngũ trí thức là nhiệm vụ quan trọng của các Liên hiệp Hội

Tập hợp, đoàn kết và phát huy đội ngũ trí thức là vấn đề quan trọng mà các Liên hiệp Hội cần phải phấn đấu làm thật tốt nhiệm vụ này, cần đa dạng hóa về tổ chức và phong phú về hoạt động đáp ứng được đòi hỏi của Đảng và Nhà nước, để khẳng định vai trò chính trị - xã hội của Liên hiệp Hội, đó là một trong những ý kiến tại Hội nghị giao ban và hội thảo nghiệp vụ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật các tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Sơn La tổ chức vào ngày 18/4/2014.

Hội nghị Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương lần thứ 12, khóa VI

Sáng nay (6/12/2013), Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) đã tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Lần thứ 12, khóa VI nhằm báo cáo kết quả hoạt động của Đoàn Chủ tịch năm 2013, một số nội dung Đề án về tập hợp trí thức phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo chỉ đạo của Ban Bí thư về tổng kết 30 năm đổi mới và kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ VII (nhiệm kỳ 2015-2020).
Bản quyền thuộc LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THÁI BÌNH
Địa chỉ: Số 9 Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình. Điện thoại: 02273.840.223 Email: