Hỏi & đáp
Số lượt truy cập:
 

Văn bản của Tỉnh
Kế hoạch số 09-KH/TU ngày 18/12/2020 và Công văn số 5984/UBND-KGVX ngày 29/12/2020 v/v triển khai Kế hoạch thực hiện Kết luận số 93-KL/TW của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

    Kế hoạch số 09-KH/TU ngày 18/12/2020 và Công văn số 5984/UBND-KGVX ngày 29/12/2020 v/v triển khai Kế hoạch thực hiện Kết luận số 93-KL/TW của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Công văn số 5984/UBND-KGVX ngày 29/12/2020 v/v triển khai Kế hoạch thực hiện Kết luận số 93-KL/TW của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Tác giả : Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Các tin khác cùng chủ đề
 
Bản quyền thuộc LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THÁI BÌNH
Địa chỉ: Số 9 Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình. Điện thoại: 02273.840.223 Email: