Hỏi & đáp
Số lượt truy cập:
 

Khoa học - Công nghệ
Thái Bình: Ban Tổ chức Hội thi, Cuộc thi họp sơ kết 01 năm triển khai hoạt động.

    Sáng ngày 10/12/2018, Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Khoa học và Công nghệ Kỹ thuật Thái Bình lần thứ VII (sau đây gọi tắt là Hội thi) và Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh lần thứ IV, năm 2018 - 2019 (sau đây gọi tắt là Cuộc thi) đã tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá tiến độ triển khaiHội thi, Cuộc thi trên phạm vi toàn tỉnh. Tham dự có các đ.c Ủy viên Ban Tổ chức, Ban Thư ký Hội thi, Cuộc thi, đại diện lãnh đạo sở, ban, ngành và phóng viên báo đài trên địa bàn tỉnh. Đ/c Lê Hồng Sơn - Chủ tịch Liên hiệp hội, Phó Trưởng Ban Tổ chức Hội thi chủ trì Hội nghị.


Đ/c Lê Hồng Sơn - Chủ tịch LHH chủ trì hội nghị

Năm 2018, công tác tuyên truyền phổ biến nội dung thể lệ Hội thi và Cuộc thi đã được cơ quan thường trực phối hợp với các đơn vị tổ chức thực hiện hiệu quả. Nội dung, thể lệ Hội thi, Cuộc thi được cập nhật và đăng tải kịp thời trên các trang Website của các đơn vị đồng tổ chức, cơ quan báo, đài với nhiều hình thức phong phú đa dạng…Hệ thống văn bản liên quan đến công tác triển khai, đôn đốc được thực hiện đồng bộ, hiệu quả…Tuy nhiên, kết quả thu nhận hồ sơ, giải pháp tham gia dự thi vẫn còn hạn chế. Nguyên nhân của tồn tại này đã được các đại biểu tham dự Hội nghị thẳng thắn chỉ ra. Các ý kiến chủ yếu tập trung vào việc đẩy mạnh khâu tuyên truyền, vận động, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, đơn vị nhằm khuyến khích sự tham gia của đông đảo cán bộ, nhân viên, nhân dân lao động. Để đảm bảo công bằng trong đánh giá, chấm điểm, bộ tiêu chí chấm cũng cần được cân nhắc và sửa đổi, bổ sung…


 Đ/c Nguyễn Xuân Dương - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT tham gia đóng góp ý kiến tại Hội nghị

Hội nghị cũng thống nhất nâng mức tiền thưởng của các công trình, đề tài đoạt giải tăng lên 60% mức quy định của trung ương theo Thông tư số 27/2018/TT-BTC ngày 21/3/2018 của Bộ Tài chính "Quy định chế độ tài chính cho hoạt động tổ chức Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam, Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật và Cuộc thi Sáng tạo Thanh Thiếu niên và Nhi đồng". Theo đó, trong cơ cấu giải của Hội thi, Giải nhất là: 30.000.000 đồng; Giải Nhì: 24.000.000 đồng; Giải ba: 18.000.000 đồng; Giải Khuyến khích: 6.000.000 đồng. Đối với Cuộc thi, các mức thưởng sẽ tăng lên như sau: Giải Đặc biệt: 10.000.000 đồng; Giải Nhất: 9.000.000 đồng; Giải Nhì: 6.000.000 đồng; Giải ba: 4.000.000 đồng; Giải Khuyến khích: 2.000.000 đồng. Chi khen thưởng cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền vận động tổ chức Hội thi, Cuộc thi sẽ thực hiện theo các hình thức khen thưởng quy định tại Luật thi đua, khen thưởng và Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.

Tác giả : BTT
 
Bản quyền thuộc LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THÁI BÌNH
Địa chỉ: Số 9 Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình. Điện thoại: 02273.840.223 Email: