Hỏi & đáp
Số lượt truy cập:
 

Khoa học - Công nghệ
Sắt son lời thề giữ nước

    Cách đây 75 năm, ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, thay mặt Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, mở ra trang sử chói lọi nhất trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập trên Lễ đài Quảng trường, Ba Đình, Hà Nội, ngày 2/9/1945. Ảnh tư liệu

Tuyên ngôn Độc lập là bản hùng ca viết tiếp trang sử hào hùng của dân tộc Việt Nam, đánh dấu thắng lợi của một thế kỷ ngoan cường chống thực dân, phong kiến, mở ra kỷ nguyên mới trên đất nước ta. Tổ quốc ta độc lập, nhân dân ta đời đời được tự do, tinh thần của Tuyên ngôn Độc lập mãi mãi khắc sâu vào trái tim, khối óc của mỗi người dân Việt Nam. Với ý nghĩa và tầm vóc lớn lao đó, ngày 2/9 trở thành ngày hội lớn của toàn dân tộc, ngày Quốc khánh của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Sắt son lời thề giữ nước, nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại “quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải”, kiên cường đấu tranh chống lại hai đế quốc hùng mạnh nhất, hoàn thành sứ mệnh lịch sử, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Đặc biệt, gần 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Chưa bao giờ đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay.

Tuyên ngôn Độc lập - lời thề thiêng liêng bảo vệ độc lập, tự do vang vọng non sông đã trở thành quyết tâm không gì lay chuyển của một dân tộc anh hùng. Áng “Thiên cổ hùng văn” bất hủ đó cùng với tinh thần bất diệt của Cách mạng Tháng Tám, với chủ nghĩa yêu nước nồng nàn và tư tưởng không có gì quý hơn độc lập, tự do của Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ mãi là ngọn lửa thiêng soi đường, hun đúc ý chí, kết tinh thành sức mạnh quật cường của dân tộc Việt Nam bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Năm nay, Thái Bình kỷ niệm 75 năm Quốc khánh 2/9 trong niềm vui, phấn khởi, tự hào khi đã tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, sẵn sàng cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX với niềm tin sâu sắc và kỳ vọng lớn lao vào bước phát triển đột phá của tỉnh trong những năm tới. Mừng tết Độc lập, mừng quê hương đổi mới, mỗi cán bộ, đảng viên cần phát huy hơn nữa vai trò tiền phong, gương mẫu, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; góp phần xây dựng Ðảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, xây dựng Nhà nước ta thật sự là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, giữ vững niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Đảng bộ và nhân dân Thái Bình nguyện phát huy tinh thần cách mạng tiến công, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đoàn kết một lòng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, quyết tâm phấn đấu giành nhiều thắng lợi vẻ vang trong thời kỳ mới, xây dựng Thái Bình thành tỉnh gương mẫu về mọi mặt như Bác Hồ kính yêu hằng mong.


Tác giả : Báo Thái Bình
 
Bản quyền thuộc LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THÁI BÌNH
Địa chỉ: Số 9 Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình. Điện thoại: 02273.840.223 Email: