Hỏi & đáp
Số lượt truy cập:
 

Thể lệ Hội thi năm 2022-2023

Thể lệ Hội thi năm 2022-2023

Thể lệ Hội thi năm 2020-2021

Thể lệ Hội thi năm 2020-2021

Thể lệ hội thi năm 2018 - 2019

Thể lệ hội thi sáng tạo Khoa học - Công nghệ và Kỹ thuật tỉnh Thái Bình lần thứ VIII, năm 2018 - 2019

Thể lệ hội thi năm 2016 - 2017

Thể lệ hội thi sáng tạo Khoa học - Công nghệ và Kỹ thuật tỉnh Thái Bình lần thứ VII, năm 2016 - 2017

Thể lệ Hội thi năm 2014-2015

Thể lệ Hội thi Sáng tạo Khoa học - Công nghệ và Kỹ thuật Thái Bình lần thứ VI, năm 2014 - 2015

Thể lệ Hội thi năm 2012 - 2013

Thể lệ Hội thi Sáng tạo Khoa học và Công nghệ và Kỹ thuật Thái Bình lần thứ V, năm 2012 - 2013
Bản quyền thuộc LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THÁI BÌNH
Địa chỉ: Số 9 Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình. Điện thoại: 02273.840.223 Email: