Hỏi & đáp
Số lượt truy cập:
 

Thể lệ hội thi
Thể lệ Hội thi năm 2022-2023

    Thể lệ Hội thi năm 2022-2023
Thể lệ Hội thi năm 2022-2023
Tác giả : Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Bình
 
Bản quyền thuộc LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THÁI BÌNH
Địa chỉ: Số 9 Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình. Điện thoại: 02273.840.223 Email: