Hỏi & đáp
Số lượt truy cập:
 

Quyết định số 25/QĐ-BTCHT

Quyết định số 25/QĐ-BTCHT ngày 02/10/2019 của Ban Tổ chức Hội thi v/v công nhận các công trình, đề tài, giải pháp đoạt giải Hội thi Sáng tạo Khoa hoc - Công nghệ và Kỹ thuật tỉnh Thái Bình năm 2018 - 2019

Quyết định số 26/QĐ-BTCHT ngày 30/10/2017 v/v công nhận các công trình, đề tài, giải pháp đoạt giải Hội thi Sáng tạo Khoa học - Công nghệ và Kỹ thuật tỉnh Thái Bình năm 2016-2017

Quyết định số 26/QĐ-BTCHT ngày 30/10/2017 v/v công nhận các công trình, đề tài, giải pháp đoạt giải Hội thi Sáng tạo Khoa học - Công nghệ và Kỹ thuật tỉnh Thái Bình năm 2016-2017

Danh sách đạt giải Hội thi năm 2014-2015

Danh sách đạt giải Hội thi Sáng tạo Khoa học-Công nghệ và Kỹ thuật Thái Bình lần thứ VI, năm 2014-2015

DS công trình, giải pháp đạt giải 2010-2011

DS công trình, giải pháp đạt giải 2010-2011

Danh sách giải pháp đạt giải năm 2005-2007

Danh sách giải pháp, công trình đạt giải năm 2005-2007

Danh sách giải pháp đạt giải năm 2008-2009

DANH SÁCH CÁC GIẢI PHÁP ĐẠT GIẢI NHẤT HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT THÁI BÌNH NĂM 2008 - 2009
Bản quyền thuộc LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THÁI BÌNH
Địa chỉ: Số 9 Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình. Điện thoại: 02273.840.223 Email: