Hỏi & đáp
Số lượt truy cập:
 

Thể lệ Cuộc thi năm 2022-2023

Thể lệ Cuộc thi năm 2022-2023

Thể lệ Cuộc thi năm 2020 - 2021

Thể lệ Cuộc thi năm 2020 - 2021

Thể lệ Cuộc thi năm 2018 - 2019

Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Thái Bình lần thứ IV, năm 2018 - 2019

Thể lệ Cuộc thi năm 2016 - 2017

Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Thái Bình lần thứ III, năm 2016 - 2017

Thể lệ Cuộc thi năm 2014-2015

Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Thái Bình lần thứ II, năm 2014 - 2015
Bản quyền thuộc LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THÁI BÌNH
Địa chỉ: Số 9 Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình. Điện thoại: 02273.840.223 Email: