Hỏi & đáp
Số lượt truy cập:
 

Danh sách đạt giải Cuộc thi năm 2018-2019

Danh sách đạt giải Cuộc thi năm 2018-2019

Công văn số 22/QĐ-BTCCT ngày 06/10/2017 của Ban tổ chức Cuộc thi v/v công nhận các mô hình, sản phẩm đoạt giải Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Thái Bình lần thứ III, năm 2016-2017

Công văn số 22/QĐ-BTCCT ngày 06/10/2017 của Ban tổ chức Cuộc thi v/v công nhận các mô hình, sản phẩm đoạt giải Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Thái Bình lần thứ III, năm 2016-2017

Danh sách đạt giải Cuộc thi năm 2014-2015

Danh sách Mô hình, sản phẩm đạt giải Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Thái Bình lần thứ II, năm 2014-2015

Danh sách đoạt giải năm 2012 - 2013

Danh sách mô hình, sản phẩm đoạt giải tại Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Thái Bình lần thứ I, năm 2012 - 2013

Danh sách chung khảo Cuộc thi toàn quốc năm 2011-2012

Danh sách chung khảo Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 8, năm 2011-2012

Danh sách tác giả đoạt giải tại Cuộc thi toàn quốc năm 2010-2011

Danh sách tác giả đoạt giải tại Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng, toàn quốc lần thứ 7, năm 2010-2011
Bản quyền thuộc LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THÁI BÌNH
Địa chỉ: Số 9 Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình. Điện thoại: 02273.840.223 Email: