Hỏi & đáp
Số lượt truy cập:
 

Công văn số 3784/UBND-VX ngày 04/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v triển khai thực hiện thông báo số 1082-TB/TU ngày 27/7/2020 kết luận của Thường trực Tỉnh ủy

Công văn số 3784/UBND-VX ngày 04/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v triển khai thực hiện thông báo số 1082-TB/TU ngày 27/7/2020 kết luận của Thường trực Tỉnh ủy

Thông báo số 1082-TB/TU ngày 27/7/2020 về của Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về chủ trương thực hiện Giải thưởng Lê Quý Đôn tỉnh Thái Bình

Thông báo số 1082-TB/TU ngày 27/7/2020 về của Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về chủ trương thực hiện Giải thưởng Lê Quý Đôn tỉnh Thái Bình
Bản quyền thuộc LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THÁI BÌNH
Địa chỉ: Số 9 Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình. Điện thoại: 02273.840.223 Email: