Dự kiến có 56 đề tài, giải pháp đạt giải tại Hội thi Sáng tạo Khoa học - Công nghệ và Kỹ thuật tỉnh lần thứ X
Ngày: 20/09/2023
Sáng ngày 15/9, Ban tổ chức, Hội đồng giám khảo Hội thi Sáng tạo Khoa học - Công nghệ và Kỹ thuật tỉnh lần thứ X, năm 2022 - 2023 tổ chức hội nghị thống nhất kết quả chấm điểm, xếp loại các đề tài, giải pháp tham gia hội thi.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đến ngày 31/5, Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo Khoa học - Công nghệ và Kỹ thuật tỉnh lần thứ X, năm 2022 - 2023 đã nhận được 212 công trình, giải pháp dự thi ở tất cả các lĩnh vực của đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động trong toàn tỉnh. Ban thư ký Hội thi đã kiểm tra, phân loại và lựa chọn 200 giải pháp vào vòng chấm điểm. Trong đó, lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường có 15 giải pháp; lĩnh vực cơ khí tự động hóa, giao thông vận tải, xây dựng 13 giải pháp; lĩnh vực vật liệu, hóa chất, năng lượng 6 đề tài, giải pháp; lĩnh vực y dược 36 đề tài, giải pháp; lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông 14 đề tài, giải pháp; lĩnh vực giáo dục và đào tạo 106 đề tài, giải pháp; lĩnh vực khác (tài chính, quản lý...) 10 đề tài, giải pháp.

Qua 2 vòng chấm sơ khảo, chung khảo và thẩm định đề tài, giải pháp tại cơ sở, Ban tổ chức và Hội đồng giám khảo Hội thi dự kiến sẽ trao giải cho 56 đề tài, giải pháp tiêu biểu.

Tại hội nghị, Ban tổ chức và Hội đồng giám khảo Hội thi đã trao đổi, thảo luận kết quả chấm điểm, xếp loại các đề tài, giải pháp thuộc các lĩnh vực dự thi. 

Kết quả chấm điểm, xếp giải của vòng chấm Hội đồng sẽ được gửi xin ý kiến của các sở, ngành, đơn vị, cá nhân có liên quan và công bố rộng rãi trên website: vustathaibinh.org.vn cũng như website của các cơ quan đồng tổ chức Hội thi. Thời gian nhận ý kiến phản hồi từ các sở, ban, ngành, các tổ chức, cá nhân là 15 ngày, kể từ ngày công bố trên website và gửi văn bản. Nếu có ý kiến phản hồi khác nhau, Thường trực Ban tổ chức Hội thi tổ chức họp với giám khảo chấm lĩnh vực của giải pháp đó giải quyết và quyết định. Ý kiến quyết định của Ban tổ chức Hội thi là ý kiến quyết định cuối cùng.

Dự kiến, thời gian trao giải Hội thi sẽ được tổ chức vào quý IV/2023.