Mẫu phiếu đăng ký tham dự Cuộc thi năm 2020 - 2021
Mẫu phiếu đăng ký tham dự Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Thái Bình lần thứ III, năm 2016-2017
Mẫu PĐK tham dự Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Thái Bình lần thứ II, năm 2014 - 2015
Mẫu phiếu đăng ký tham dự Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên,nhi đồng tỉnh Thái Bình lần thứ I, năm 2012 - 2013