Mẫu phiếu đăng ký tham dự Cuộc thi năm 2020 - 2021
Ngày: 15/08/2022
Mẫu phiếu đăng ký tham dự Cuộc thi năm 2020 - 2021

 

Mẫu phiếu đăng ký tham dự Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Thái Bình lần thứ V, năm 2020 - 2021

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thái Bình