Danh sách đạt giải Cuộc thi năm 2018-2019
Công văn số 22/QĐ-BTCCT ngày 06/10/2017 của Ban tổ chức Cuộc thi v/v công nhận các mô hình, sản phẩm đoạt giải Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Thái Bình lần thứ III, năm 2016-2017
Danh sách Mô hình, sản phẩm đạt giải Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Thái Bình lần thứ II, năm 2014-2015
Danh sách mô hình, sản phẩm đoạt giải tại Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Thái Bình lần thứ I, năm 2012 - 2013