Quyết định đoạt giải Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Thái Bình lần thứ VI, năm 2022-2023
Ngày: 03/11/2023