Đó là một trong những mục tiêu được đề ra trong Đại hội Hội Làm vườn huyện Kiến Xương lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028 tổ chức vào sáng ngày 22/11.
Sáng ngày 16/6, Hội Nghề cá tỉnh Thái Bình tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nghề cá tỉnh Thái Bình, nhiệm kỳ 2023-2028.
Sáng ngày 27/4, Hội Kiến trúc sư Thái Bình tổ chức gặp mặt kỷ niệm 75 năm ngày Kiến trúc sư Việt Nam (27/4/1948 – 27/4/2023).
Sáng ngày 27/2, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943 - 2023) - Khởi nguồn và động lực phát triển”. Hội thảo diễn ra với hình thức trực tiếp và trực tuyến tới 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.
Thực hiện Chương trình Phổ biến kiến thức năm 2023, từ ngày 02/2 đến ngày 07/2/2023, Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật Thái Bình đã tiến hành tuyên truyền cho gần 5.000 học sinh trường THCS Nguyễn Đức Cảnh (Thái Thụy), TH&THCS Quỳnh Lâm (Quỳnh Phụ), Trung tâm GDNN-GDTX Thành phố và các hộ dân xã Hoà Bình (Kiến Xương) về giáo dục bảo vệ môi trường, giảm thiểu, phân loại; giáo dục sức khoẻ sinh sản vị thành niên.