Công văn số 146-CV/ĐUK ngày 17/3/2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan v/v sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị
Kế hoạch số 08/KH-BCĐ ngày 10/3/2021 của Ban Chỉ đạo ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân v/v tổ chức lễ phát động cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2021 - 2030 và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021
Công văn số 887/UBND-KGVX ngày 12/3/2021 của UBND tỉnh v/v tăng cường các biện pháp phòng chống xâm hại, tai nạn thương tích cho trẻ em
Hướng dẫn số 09-HD/BTGĐUK ngày 05/3/2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh v/v Tuyên truyền biển, đảo; công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới đất liền năm 2021