Thực hiện chương trình Dự án “Xây dựng Liên minh Năng lượng vì sự phát triển Năng lượng bền vững ở Việt Nam và vùng mê Kông”, trong hai ngày 20-21/5/2013, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phối hợp với Trung tâm Phát triển Sáng tạo xanh GreenID, Ủy ban nhân dân 2 xã Nam Cường và Bắc Hải tổ chức 02 lớp tập huấn, truyền thông về sử dụng năng lượng bền vững và bảo vệ môi trường cho người dân 2 xã Nam Cường và Bắc Hải.
Nhật Bản mong muốn Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Nhật đầu tư và làm ăn lâu dài tại Việt Nam.
Thực hiện chương trình Dự án “Xây dựng Liên minh Năng lượng vì sự phát triển Năng lượng bền vững ở Việt Nam và vùng mê Kông”, trong hai ngày 23-24/4/2013, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phối hợp với Trung tâm Phát triển Sáng tạo xanh GreenID, Ủy ban nhân dân 2 xã Nam Cường và Bắc Hải tổ chức 02 lớp tập huấn, truyền thông về sử dụng năng lượng bền vững và bảo vệ môi trường cho người dân 2 xã Nam Cường và Bắc Hải.
Sáng ngày 13-14/4/2013, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã phối hợp với Trung tâm Phát triển Sáng tạo xanh GreenID...
Sáng ngày 12/4, UBND tỉnh Thái Bình phối hợp với Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Đại sứ quán Nigeria tại Việt Nam tổ chức Hội thảo giới thiệu kinh doanh với thị trường Nigeria và Châu Phi/Trung Đông tại Thái Bình. Đại sứ Nigeria tại Việt Nam, đồng chí Phạm Văn Xuyên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội thảo.