Hội nghị ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và Trường Đại học Thái Bình
Ngày: 06/10/2023
Chiều ngày 05/10/2023, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã tổ chức Hội nghị ký kết Bản ghi nhớ hợp tác với Trường Đại học Thái Bình. Dự Hội nghị có ông Trần Đình Thành – Chủ tịch Chi hội Dầu khí Sông Hồng, TS. Trần Thị Hoà – Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh và PGS.TS. Phạm Quốc Thành – Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình chủ trì Hội nghị.

TS. Trần Thị Hoà – Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh phát biểu tại Hội nghị

 

Bản ghi nhớ hợp tác giữa Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và Trường Đại học Thái Bình được ký kết theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, cùng có lợi, thực hiện đúng yêu cầu đặt ra của bản ghi nhớ và phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam.

Căn cứ vào mục đích hợp tác, hai bên cùng xác định các nội dung hợp tác chính gồm:

1. Các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng; thỏa thuận trao đổi học thuật và chương trình hợp tác khác.

2. Trao đổi thông tin và tài liệu học thuật.

3. Các hoạt động nghiên cứu và công bố khoa học; tạo mọi điều kiện để Trường Đại học Thái Bình tham gia các hoạt động của Liên hiệp Hội.

4. Triển khai các đề tài, nhiệm vụ Khoa học - Công nghệ hợp tác nghiên cứu giữa hai bên.

5. Các hội nghị, hội thảo, Hội thi và các buổi họp mặt.

6. Các hoạt động tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, hoạt động thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện, giám định xã hội đối với các chương trình, dự án, đề án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, truyền thông và phổ biến kiến thức của Liên hiệp Hội.

Liên hiệp Hội và Trường Đại học Thái Bình ký kết Bản ghi nhớ hợp tác

 

Tại buổi ký kết, các đại biểu của hai đơn vị cũng đã dành thời gian trao đổi, bàn bạc thêm về một số nội dung sẽ triển khai tiếp theo trong công tác hợp tác để xây dựng các chương trình cụ thể và tổ chức thực hiện./.