Hội thảo tư vấn, phản biện đề án nâng cao năng lực công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân
Ngày: 12/10/2023
Chiều ngày 11/10, Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức hội thảo tư vấn, phản biện đề án nâng cao năng lực công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Dự hội thảo có các chuyên gia lĩnh vực y tế; thành viên hội đồng tư vấn, phản biện và đại diện một số sở, ngành, đơn vị trong tỉnh.

Lãnh đạo Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh phát biểu tại hội thảo.

Dự thảo đề án nâng cao năng lực công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 gồm 3 phần, trong đó nêu rõ thực trạng hệ thống y tế. Nội dung dự thảo đề án cũng đưa ra các mục tiêu, chỉ tiêu. Cụ thể, số giường bệnh trên 1 vạn dân giai đoạn đến năm 2025 là 51,8 giường và 52,6 giường giai đoạn đến năm 2030; số bác sĩ trên 1 vạn dân là 29 bác sĩ giai đoạn đến năm 2025 và giai đoạn đến năm 2030 là 31,5 bác sĩ; tỷ lệ dân số được quản lý sức khoẻ là 100%... Dự thảo đề án cũng đề cập một số nhiệm vụ, giải pháp như: củng cố, hoàn thiện tổ chức mạng lưới y tế cơ sở; đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động chuyên môn; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị để hoàn thiện, nâng cao năng lực hoạt động; phát triển hệ thống y tế tư nhân.

Đại diện Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) góp ý vào dự thảo đề án.

Lãnh đạo Sở Y tế phát biểu tại hội thảo.

Các chuyên gia đóng góp ý kiến tại Hội thảo

Tại hội thảo, các đại biểu đã nhấn mạnh sự cần thiết của đề án; đồng thời chỉ ra một số nội dung cần bổ sung, chỉnh sửa cho phù hợp... Những ý kiến đóng góp của các đại biểu sẽ được tổng hợp, chuyển cơ quan soạn thảo chỉnh sửa, hoàn thiện, sớm trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.