Hội thảo tư vấn, phản biện, tham gia ý kiến vào dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi)
Ngày: 15/03/2023
Chiều ngày 13/3, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức hội thảo tư vấn, phản biện, tham gia ý kiến vào dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi).

Toàn cảnh hội thảo tư vấn, phản biện, tham gia ý kiến vào dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi).

Trên cơ sở nghiên cứu kỹ các nội dung, các đại biểu đều đồng tình, ủng hộ với việc tham gia ý kiến đối với dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi). Các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào một số nội dung trọng tâm trong dự thảo Luật như: Tên gọi của dự thảo Luật; những quy định chung về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, quyền và nghĩa vụ của hợp tác xã; tổ chức lại, giải thể, phá sản hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; kiểm toán hợp tác xã; các bước thành lập, quyền và nghĩa vụ, thành viên của tổ hợp tác; quản lý nhà nước đối với  tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã... 

 

 

 Các đại biểu dự hội thảo tư vấn, phản biện, tham gia ý kiến vào dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi).

Sau hội thảo, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh sẽ tổng hợp các ý kiến, gửi cấp có thẩm quyền, góp phần vào quá trình hoàn thiện dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi).