Liên hiệp các Hội KH&KT Thái Bình tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành khóa V
Ngày: 22/09/2023
Sáng ngày 18/7/2023, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thái Bình tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Liên hiệp Hội khóa V, nhiệm kỳ 2020-2025, bầu bổ sung Ủy viên BCH, BTV, bầu chức danh Chủ tịch Liên hiệp Hội khóa V; tiến hành sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý năm 2023; đồng thời chia tay đồng chí lãnh đạo chủ chốt Liên hiệp Hội chuyển công tác và các đồng chí Uỷ viên BCH thôi tham gia BCH, nhiệm kỳ 2020-2025.

Toàn cảnh Hội nghị

 

Theo Thông báo số 687-TB/TU ngày 04/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, giới thiệu cán bộ để bầu giữ vụ Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Quyết định số 1451/QĐ-UBND ngày 5/7/2023 của UBND tỉnh về việc điều động cán bộ, Ban Chấp hành Liên hiệp Hội đã tiến hành họp bầu bổ sung theo đúng quy trình hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội quy định. Với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, 100% Ủy viên BCH đã thảo luận và thống nhất bầu bổ sung đồng chí Trần Thị Hoà – Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Thái Bình giữ chức Chủ tịch Liên hiệp Hội khóa V, nhiệm kỳ 2020-2025. Bà Trần Thị Hoà sinh năm 1979, là tiến sỹ kỹ thuật điện tử, có 21 năm công tác nghiên cứu, giảng dạy và quản lý trong ngành giáo dục. Trong suốt quá trình công tác, bà Trần Thị Hoà đã tham gia thực hiện nhiều đề tài khoa học, có nhiều đóng góp cho sự nghiên cứu, sáng tạo, phát triển khoa học và công nghệ của tỉnh…

Đồng chí Nguyễn Văn Lượng – Hiệu trưởng Trường Trung cấp Nông nghiệp tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch Liên hiệp Hội

 

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật và các hội thành viên đã phát huy vai trò tập hợp, huy động sức sáng tạo, tiềm năng trí tuệ của đội ngũ trí thức trong tỉnh, đẩy mạnh nghiên cứu, phổ biến ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào đời sống và sản xuất, góp phần quan trọng nâng cao năng suất lao động và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; tổ chức Hội nghị đại biểu trí thức tỉnh Thái Bình năm 2023, chúc mừng 146 tân tiến sỹ, thạc sỹ, bác sỹ chuyên khoa II tốt nghiệp năm 2022, phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh xét, khen thưởng 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ vào thực tiễn đời sống và sản xuất; thực hiện đề tài khoa học giai đoạn 2018-2023; tổ chức tư vấn phản biện và giám định xã hội 02 đề án; lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện 02 dự thảo Luật gửi các cơ quan hữu quan xem xét, tổng hợp trước khi trình Quốc hội ký ban hành; tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch của Ban Tổ chức Hội thi, Cuộc thi; tích cực tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp nhân dân tham gia Hội thi, Cuộc thi trên Website, Bản tin của Liên hiệp Hội. Về công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, Liên hiệp Hội đã tổ chức 33 lớp tập huấn, phổ biến kiến thức với nội dung giáo dục môi trường về giảm thiểu, phân loại và tái chế rác thải nhựa; tuyên truyền giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên cho gần 15.000 đối tượng là hội viên, các hộ dân, học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 các khối trường trên địa bàn tỉnh; 01 Hội thảo tuyên truyền kỹ năng phòng chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng, trang bị kiến thức cơ bản giúp người dùng có thể nhận biết, ứng phó và xử lý hiệu quả khi gặp tình huống tin giả, tin sai sự thật. Bên cạnh đó, Liên hiệp Hội cũng cho xuất bản 02 Bản tin Khoa học và Kỹ thuật Thái Bình với số lượng 1.000 quyển.

Tại hội nghị, Liên hiệp Hội cũng đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với đồng chí Bùi Trung Kiên – Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh. Đa số các đại biểu trong Ban Chấp hành đều tin tưởng, ủng hộ đồng chí Bùi Trung Kiên với số phiếu cao.

 Cũng tại Hội nghị, BCH Liên hiệp Hội đã tổ chức chia tay 05 đ/c là Ủy viên BCH Liên hiệp hội khóa V (vì lý do chuyển công tác); kiện toàn, bầu bổ sung các ủy viên BCH Liên hiệp Hội khóa V, nâng tổng số Ủy viên BCH Liên hiệp Hội lên 45 đồng chí.

Các đ/c tân Ủy viên BCH Liên hiệp Hội khóa V ra mắt Hội nghị

 

Phát biểu tại Hội nghị, các đại biểu nhất trí cho rằng, trong thời gian tới, Liên hiệp Hội cần chú trọng đổi mới hình thức tập hợp để thu hút hội viên và nâng cao chất lượng của Ban Chấp hành; tăng cường tập huấn nghiệp vụ cho các Hội thành viên, kết hợp với hội thành viên để triển khai các mô hình, dự án; thành lập tổ chuyên gia, phân công cán bộ làm đầu mối phụ trách việc theo dõi, gắn kết giữa Liên hiệp Hội với các Hội, từ đó kịp thời tháo gỡ khó khăn của Hội thành viên trong quá trình hoạt động; thường xuyên theo dõi, bám sát định hướng, chủ trương phát triển của tỉnh để gắn kết với hoạt động của Liên hiệp Hội, phát huy tiềm năng của đội ngũ trí thức trong việc ứng dụng công nghệ 4.0 để góp phần xây dựng nông thôn mới tại tỉnh…

Đ/c Phạm Thị Thu Hoà đại diện tặng hoa chia tay đồng chí Nguyễn Ngọc Dư - Nguyên Chủ tịch Liên hiệp Hội