Thái Bình: Liên hiệp Hội kết nạp Chi hội thành viên khoa học kỹ thuật
Ngày: 17/10/2023
Sáng ngày 11/10/2023, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức Lễ kết nạp Chi hội Khoa học kỹ thuật Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật là Chi hội thành viên, nâng tổng số chi hội thành viên và trung tâm trực thuộc lên 32 đơn vị.

TS. Trần Thị Hoà - Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh trao hoa và Quyết định kết nạp hội thành viên cho Chi hội KHKT Trường Cao đẳng Văn hoá nghệ thuật

Trong thời gian qua, Liên hiệp Hội Thái Bình luôn xác định việc củng cố, phát triển tổ chức là nhiệm vụ quan trọng. Liên hiệp Hội đã chủ động tập hợp và đoàn kết đội ngũ trí thức, đề xuất kết nạp các tổ chức có đội ngũ trí thức khoa học kỹ thuật trình độ cao, góp phần nâng cao cả về mặt số lượng và chất lượng của trí thức trong hầu hết các ngành và lĩnh vực giúp phát huy vai trò, tiềm năng trí tuệ, năng lực sáng tạo của đội ngũ trí thức trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá quê hương, đất nước, tích cực tham gia vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Tại Lễ kết nạp, Chi hội Khoa học kỹ thuật Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật đã bày tỏ niềm vinh dự và tinh thần trách nhiệm trong phát huy vai trò trên các vị trí công tác để đóng góp cho công tác Hội. Lãnh đạo Liên hiệp Hội cũng bày tỏ mong muốn Chi hội sẽ tích cực hỗ trợ, đồng hành cùng với trí thức khoa học công nghệ toàn tỉnh góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh./.