Tư vấn, phản biện đề án nâng cao chất lượng của đài truyền thanh truyền hình
Ngày: 29/12/2023
Sáng ngày 28/12, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức hội thảo tư vấn, phản biện đề án nâng cao chất lượng của Đài Truyền thanh Truyền hình (TT-TH) thành phố; đài truyền thanh phường, xã thành phố Thái Bình giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Các đại biểu dự hội thảo.

Những năm qua, hệ thống đài truyền thanh từ thành phố đến cơ sở đã làm tốt công tác tuyên truyền, chuyển tải các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới nhân dân; kịp thời phản ánh các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần bảo đảm an ninh trật tự và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Tuy nhiên, hiện nay trang thiết bị kỹ thuật, cơ sở vật chất của hệ thống truyền thanh trên địa bàn thành phố hầu hết đã cũ, không đồng bộ, hoạt động không ổn định. Đội ngũ cán bộ phụ trách vận hành, khai thác hệ thống truyền thanh cơ sở thiếu và yếu, không được đào tạo chuyên sâu bài bản. Việc phân bổ kinh phí đầu tư cho xây dựng, phát triển Đài TT-TH thành phố cũng như vận hành hệ thống truyền thanh cơ sở chưa tương xứng với vai trò, nhiệm vụ mà hệ thống truyền thanh đảm trách.

Mục tiêu đề án nâng cao chất lượng của Đài TT-TH thành phố; đài truyền thanh phường, xã thành phố Thái Bình giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030 nhằm giải quyết các vấn đề tồn tại, hạn chế của Đài TT-TH thành phố và hệ thống truyền thanh không dây ở cơ sở hiện nay; hiện đại hóa hệ thống đài truyền thanh nhằm đổi mới phương thức cung cấp thông tin, nâng cao chất lượng nội dung thông tin để cung cấp, trao đổi thông tin theo hướng chủ động, kịp thời, chính xác và hiệu quả. Thực hiện thông tin hai chiều để người dân tiếp nhận thông tin thiết yếu và phản ánh thông tin về hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật ở cơ sở đến các cơ quan quản lý thông qua hệ thống đài truyền thanh. Phấn đấu đến năm 2030, 100% hệ thống đài truyền thanh cơ sở sẽ được chuyển đổi sang truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông.

 

 

 

 

 

Các chuyên gia đóng góp ý kiến tại Hội thảo


Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến về bố cục và kết cấu đề án; đề nghị làm rõ một số thực trạng đã nêu trong đề án và bổ sung một số giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống đài truyền thanh từ thành phố đến cơ sở như: đổi mới phương thức hoạt động và nội dung các chương trình phát sóng; tăng phụ cấp cho đội ngũ làm công tác truyền thanh cơ sở…

Những ý kiến đóng góp của các đại biểu sẽ được tổng hợp, chuyển cơ quan soạn thảo chỉnh sửa, hoàn thiện, sớm trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.