Tư vấn, phản biện đề án phát triển thương mại dịch vụ thành phố Thái Bình
Ngày: 10/11/2023
Sáng ngày 8/11, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức hội thảo tư vấn, phản biện đề án phát triển thương mại dịch vụ thành phố Thái Bình, giai đoạn 2023 - 2030, định hướng đến năm 2045.

 

Lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phát biểu tại hội thảo.

 

Năm 2022, giá trị sản xuất thương mại dịch vụ của thành phố đạt 10.042,9 tỷ đồng, gấp 1,74 lần năm 2015, tăng bình quân 8,21%/năm. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 17.306,2 tỷ đồng, gấp 2,13 lần năm 2015, tăng bình quân 11,38 %/năm. Số doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ phát triển nhanh cả về quy mô và chất lượng. Tuy nhiên, tỷ trọng ngành thương mại dịch vụ trong cơ cấu tổng giá trị sản xuất còn thấp, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của thành phố; tốc độ tăng trưởng chưa đạt so với yêu cầu đề ra, chưa tạo động lực thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Mục tiêu của đề án phát triển thương mại dịch vụ thành phố Thái Bình giai đoạn 2023 - 2030, định hướng đến năm 2045 là nâng cao giá trị gia tăng của ngành thương mại dịch vụ vào tổng giá trị sản xuất, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế thành phố theo hướng hiện đại, đáp ứng nhu cầu ngày càng phong phú, đa dạng của sản xuất và tiêu dùng. Tiếp tục thu hút đầu tư hoàn thiện hạ tầng thương mại dịch vụ, nhất là các dự án trọng điểm, mang tính đột phá, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư vào ngành thương mại dịch vụ để tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng. Đến năm 2045, phấn đấu tỷ trọng ngành thương mại dịch vụ chiếm khoảng 60% trong tổng giá trị sản xuất của thành phố.

Đại biểu phát biểu tại hội thảo. 

Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến về sự cần thiết, cơ sở khoa học, tính khả thi của đề án; bố cục và kết cấu đề án. Đồng thời đánh giá các quan điểm, mục tiêu của đề án; đề nghị bổ sung một số giải pháp để thực hiện hiệu quả đề án như: phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại, phát triển một số ngành dịch vụ mới (tư vấn pháp luật, truyền thông - quảng cáo)...

Những ý kiến đóng góp của các đại biểu sẽ được tổng hợp, chuyển cơ quan soạn thảo chỉnh sửa, hoàn thiện, sớm trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.