Danh sách đạt giải Hội thi năm 2014-2015
Ngày: 15/08/2022
Danh sách đạt giải Hội thi Sáng tạo Khoa học-Công nghệ và Kỹ thuật Thái Bình lần thứ VI, năm 2014-2015

BBT