Canonical vừa thông báo rằng Mozilla đã cung cấp Firefox như là một gói snap, nhằm giúp triển khai bản cập nhật cho trình duyệt nhanh hơn nhiều so với hiện tại thông qua kho phân phối.
Giới khoa học đã đạt một bước tiến quan trọng trong việc tạo ra máy tính lượng tử, phục vụ cho mọi nhu cầu hằng ngày của con người trong tương lai.
Với quyết định lựa chọn ngày 31/12 hằng năm là Ngày chuyển đổi số của tỉnh, Thái Nguyên vừa trở thành địa phương đầu tiên trong cả nước có Ngày chuyển đổi số.