Đại hội Công đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh nhiệm kỳ 2023 – 2028
Ngày: 11/05/2023
Ngày 11/5/2023, Công đoàn cơ sở Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028 với sự tham dự của đồng chí Nguyễn Ngọc Dư, Bí thư Đảng Đoàn, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Liên hiệp Hội, Trưởng Ban Văn hoá xã hội – Hội đồng nhân dân tỉnh và toàn thể đoàn viên công đoàn Liên hiệp Hội.

Toàn cảnh Đại hội Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh nhiệm kỳ 2023 - 2028

 

Nhiệm kỳ qua, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy cơ quan và Công đoàn Viên chức tỉnh, đoàn viên công đoàn Liên hiệp Hội đã có nhiều cố gắng vượt qua khó khăn, thử thách thực hiện mục tiêu do Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 – 2022 đề ra, thực hiện tốt các nội dung “Xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức, đoàn viên công đoàn có phẩm chất đạo đức, có phong cách, có năng lực và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh”; nâng cao nhận thức của đoàn viên, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, chăm lo đời sống vật chất tinh thần, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho cán bộ đoàn viên, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện xây dựng người cán bộ, viên chức, đoàn viên công đoàn “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” và thực hiện tốt Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”. Công đoàn Liên hiệp Hội đã không ngừng phát triển vững mạnh, thực sự dành niềm tin yêu, sự tín nhiệm của cán bộ, viên chức cũng như đoàn viên trong cơ quan Liên hiệp Hội; mối quan hệ của Công đoàn với các đoàn thể trong cơ quan ngày càng chặt chẽ và đạt hiệu quả cao; hoạt động công đoàn đã góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong những năm qua.

 Các đoàn viên công đoàn Liên hiệp Hội bỏ phiếu biểu quyết

Tại Đại hội đã có nhiều ý kiến thảo luận sôi nổi, dân chủ; Đại hội đã thông qua báo cáo tổng kết công tác công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022 và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028 và thông qua Nghị quyết của Đại hội. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 02 đồng chí; bầu đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 01 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

Thay mặt Chi bộ, lãnh đạo cơ quan Liên hiệp Hội, đồng chí Nguyễn Ngọc Dư - Bí thư Đảng Đoàn, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Liên hiệp Hội, Trưởng Ban Văn hoá xã hội – Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận những đóng góp của Công đoàn trong hoạt động chung của cơ quan. Trong nhiệm kỳ tới, Ban Chấp hành Công đoàn cần quán triệt đoàn viên chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan. Động viên đoàn viên phát huy tính năng động, sáng tạo trong phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là các phong trào thi đua "Lao động giỏi", "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"; phát huy sáng kiến trong công tác, nêu cao tinh thần trách nhiệm thực thi công vụ; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí. Xây dựng cơ quan văn hóa, tham gia xây dựng cơ quan, chi bộ trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Lãnh đạo Đảng đoàn, Chi bộ, cơ quan Liên hiệp Hội tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028

 

Với tinh thần “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”, tập thể đoàn viên Công đoàn cơ quan Liên hiệp hội sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được; tích cực đổi mới hoạt động công đoàn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã đề ra, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của chi bộ và cơ quan./.