Danh sách đoạt giải năm 2012 - 2013
Ngày: 15/08/2022
Danh sách mô hình, sản phẩm đoạt giải tại Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Thái Bình lần thứ I, năm 2012 - 2013

Quyết định 43 công nhận tác giả đoạt giải Cuộc thi năm 2012-2013:

 

Danh sách đoạt giải Cuộc thi năm 2012-2013 kèm theo QĐ 43:

BTCCT