Quỳnh Phụ: Lắp đặt 41.500m hệ thống đèn điện “Thắp sáng đường quê”
Ngày: 13/02/2023
Huyện Quỳnh Phụ có 16 xã đăng ký lắp hệ thống đèn điện theo chương trình “Thắp sáng đường quê” với tổng chiều dài được phê duyệt 154.401m. Cùng với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc của chính quyền địa phương và sự đồng thuận, ủng hộ của người dân, huyện Quỳnh Phụ có cơ chế hỗ trợ 10 triệu đồng/1km, nhờ đó đến nay nhiều tuyến đường quê đã được thắp sáng.

Nhiều tuyến đường tại Quỳnh Phụ đã hoàn thành việc lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng theo chương trình “Thắp sáng đường quê”.

Theo số liệu tổng hợp, tính đến đầu tháng 2/2023 toàn huyện đã lắp đặt được 41.500m hệ thống đèn điện, trong đó điện năng lượng mặt trời 29.500m; điện lưới 12.100m, tập trung ở các xã: Quỳnh Hội, Châu Sơn, Quỳnh Thọ, An Quý, Quỳnh Xá và Quỳnh Trang.

Hiện nay, trên cơ sở các danh mục các tuyến đường được phê duyệt lắp đặt đèn điện, UBND huyện yêu cầu các địa phương chủ động phối hợp với đơn vị thi công tiếp tục khảo sát, lên phương án lắp đặt đèn điện trong thời gian tới, đồng thời hoàn thiện hồ sơ thủ tục đề nghị thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ.