Thể lệ Cuộc thi năm 2016 - 2017
Ngày: 15/08/2022
Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Thái Bình lần thứ III, năm 2016 - 2017

BBT