Thể lệ Cuộc thi năm 2020-2021
Ngày: 15/08/2022
Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Thái Bình lần thứ IV, năm 2020-2021

BBT