Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo Thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Thái Bình lần thứ I, năm 2012 - 2013
Ngày: 15/08/2022

BTCCT