Ngày 13/2/2012, BTC Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh TB năm 2012 đã ban hành Quy chế số 05/QC-BTCCT Làm việc của Ban Tổ chức, Ban Thư kí Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Thái Bình lần thứ I, năm 2012. BBT xin gới thiệu toàn văn Quy chế.