Quyết định số 22/QĐ-BTCCT ngày 6/10/2017 về việc công nhận các mô hình, sản phẩm đoạt giải tại Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Thái Bình lần thứ III, năm 2016-2017
Công văn số 06/LN ngày 27 tháng 10 năm 2016, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình
Quyết định 02/QĐ-BTCCT ngày 10/3/2016 của Ban Tổ chức Cuộc thi về việc thành lập Ban Thư ký Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Thái Bình lần thứ III, năm 2016-2017
Quyết định 520/QĐ-UBND ngày 02/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Thái Bình lần thứ III, năm 2016-2017