Quyết định số 22/QĐ-BTCCT
Ngày: 16/08/2022
Quyết định số 22/QĐ-BTCCT ngày 6/10/2017 về việc công nhận các mô hình, sản phẩm đoạt giải tại Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Thái Bình lần thứ III, năm 2016-2017


BBT