Công văn số 23/CV-BTCCT
Ngày: 16/08/2022
Công văn số 23/CV-BTCCT ngày 6/10/2017 về việc thông báo kết quả xếp loại các mô hình, sản phẩm đoạt giải Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Thái Bình lần thứ III, năm 2016-2017

Nội dung Công văn số 23/CV-BTCCT

Danh sách kèm theo Quyết định số 22/QĐ-BTCCT

BBT