Quyết định thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi 2022-2023
Ngày: 16/08/2022
Quyết định thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi 2022-2023

Quyết định số 363/QĐ-UBND ngày 11/02/2022 về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Thái Bình lần thứ VI, năm 2022-2023

Ủy ban nhân dân tỉnh