Quyết định thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi 2022-2023
Công văn số 07/BTCCT ngày 01/3/2021 của BTCCT v/v đôn đốc tuyên truyền và triển khai Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Thái Bình lần thứ V, năm 2020 - 2021
Công văn số 23/CV-BTCCT ngày 6/10/2017 về việc thông báo kết quả xếp loại các mô hình, sản phẩm đoạt giải Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Thái Bình lần thứ III, năm 2016-2017